Novi Jerusalim: gotska hronika

Novi Jerusalim gotska hronika Ima ljudi ije tragove sledimo kao umetni ka dela Ima ljudi ije stope u pesku trajanja utisnute ne vode istim smerom u kome su vodili njihovi ivoti Ima ljudi iji je ivot trag vrelog eleza u tle utisn

 • Title: Novi Jerusalim: gotska hronika
 • Author: Borislav Pekić
 • ISBN: 9788619016551
 • Page: 225
 • Format: Hardcover
 • Ima ljudi ije tragove sledimo kao umetni ka dela Ima ljudi ije stope, u pesku trajanja utisnute, ne vode istim smerom u kome su vodili njihovi ivoti Ima ljudi iji je ivot trag vrelog eleza u tle utisnut Ima ljudi iji ivot u mo vari trajanja li i na tragove crvenoko aca kad ne e da budu uo eni Ima ljudi iji je ivot trag u vodi Borislav Peki Novi Jerusalim Ima ljudi ije tragove sledimo kao umetni ka dela Ima ljudi ije stope, u pesku trajanja utisnute, ne vode istim smerom u kome su vodili njihovi ivoti Ima ljudi iji je ivot trag vrelog eleza u tle utisnut Ima ljudi iji ivot u mo vari trajanja li i na tragove crvenoko aca kad ne e da budu uo eni Ima ljudi iji je ivot trag u vodi Borislav Peki Novi Jerusalim je zbirka pri a iroke vremenske perspektive, ali i veoma iroke perspektive karaktera od ljudi koji stvaraju svet i novi sadr aj do onih koji ru e Karakteri u sebi nose, kao dominantnu osobinu, pe at i lik vremena, kao sudbinu, isku enje i tragiku postojanja Svakom junaku Peki je odredio jedan od osnovnih elemenata metal, zemlju, vatru, vazduh, vodu Kada osmotrimo vremenski raspon koji pripovetke iz Novog Jerusalima obuhvataju a to je luk od ranog srednjeg veka do daleke, antiutopijske budu nosti , mo emo re i da hronika u datom slu aju ozna ava integralni letopis sveta.U Novom Jerusalimu cela istorija je u stvari gotska hronika, beskrajni niz tajnovitih, tragi ki osen enih sudbina Preispituju i i kreativno nadogra uju i neke karakteristike upravo tog i tako odabranog anra Borislav Peki ispunio ga je smislom za koji mo emo re i da podjednako pripada svima nama, da je univerzalan A tamo gde se govori o univerzalnom, tamo govori istinska, najvi a umetnost.Mihajlo Panti

  • ã Novi Jerusalim: gotska hronika || ☆ PDF Read by ✓ Borislav Pekić
   225 Borislav Pekić
  • thumbnail Title: ã Novi Jerusalim: gotska hronika || ☆ PDF Read by ✓ Borislav Pekić
   Posted by:Borislav Pekić
   Published :2019-06-04T06:47:37+00:00

  About "Borislav Pekić"

  1. Borislav Pekić

   Borislav Peki was a Serbian Montenegrin political activist and writer He was born in 1930, to a prominent family in Montenegro, at that time part of the Kingdom of Yugoslavia From 1945 until his immigration to London in 1971, he lived in Belgrade A staunch anti communist throughout his life, he was the founding member of the Democratic Party during the post Tito era and is considered one of the greats of 20th century literature.

  766 thoughts on “Novi Jerusalim: gotska hronika”

  1. Pet pripovedaka čije se radnje dešavaju, (sem poslednje koja je smeštena u dalekoj budućnosti 2999. godine) u prošlosti, . Te godine možda na prvi pogled ne znače puno, ali one su krucijalne za razvoj naše civilizacije, a jedna je vezana samo za Srbiju, tj. SFRJ.1347.-kuga u Vizantiji, koja ju je još više oslabila, i simbolički je uzeta od pisca kao početak njenog kraja.1649. - dolazak Kromvela na vlast, i početak perioda kada je Engleska jedini put u istoriji bila republika.1793.- [...]


  2. Ovo je prva Pekićeva knjiga koju sam pročitala i odmah sam ga proglasila članom porodice. Ne mogu je dovoljno nahvaliti, pa neću ni da pokušavam - meni je i dalje to najdoteranije i najuniverzalnije njegovo delo.


  3. -Ima ljudi čiji život u močvari trajanja liči na trahove crvenokožaca kad neće da budu uočeni. Indijski ratnik se tada vraća, polažući pete u stope starog traga. Odskače na kamen koji otiske ne prima i zauvek nestaje. Oko primećuje varku ako ume da razlikuje dubinu tragova ostavljenih jednim hodom od onih otisnutih u dva navrata. Oni su bića Vazduha. Vazduh je njihov Element. Njihova priroda i sudbina.-  4. Previše apstraktno i previše filozofiranja za moj ukus. Ne sviđaju mi se knjige kod kojih nisi siguran koja je suština i šta je pisac hteo da kaže. Sve nešt naslućuješ poentu ali nikako ne možeš biti siguran da je to baš to.


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *